Wolontariat

Pomaganie jest fajne! :)

Pobierz regulamin wolontariatu

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich miłośników zwierząt do współpracy z naszym schroniskiem. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat (do 18-tego roku życia za zgodą rodzica). Praca wolontariusza polega na pomocy w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, m.in. pomocy przy sprzątaniu, karmieniu, pojeniu, ale przede wszystkim na wyprowadzaniu psów na spacery i ich pielęgnacji. Liczymy również na pomoc wolontariuszy w akcjach promujących schronisko.Dziękujemy za nadesłane zdjęcia panu Maciejowi i Krzysztofowi! :)