Witajcie w naszym schronisku!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt działa w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt i "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle". Zlokalizowane jest w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 na terenie 2,4613 ha. Schronisko dla psów funkcjonuje od 1 grudnia 1997r., a od 1 grudnia 2017r. rozpoczęło działalność również Schronisko dla kotów.

Zakres działania Schroniska dla bezdomnych zwierząt obejmuje:

Zabiegom sterylizacji/kastracji są poddawane zwierzęta trafiające do schroniska po upływie okresu kwarantanny tj. 14 dni od dnia ich przyjęcia (z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub ich opiekuna, oraz z względu na brak informacji o ostatnim szczepieniu psa - okres między szczepieniami nie może być krótszy niż 14 dni). Sterylizacje w schronisku są prowadzone sukcesywnie, stosownie do możliwości organizacyjnych (liczba miejsc w szpitalu, prowadzenie innych zabiegów prowadzonych przez lekarza weterynarii) i finansowych. Sterylizacji nie są poddawane zwierzęta w podeszłym wieku, cierpiące na choroby przewlekłe i wszystkie inne dla których lekarz weterynarii ocenił, że zabieg sterylizacji mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia psa.

Schronisko poza gminą Kędzierzyn-Koźle obsługuje również 7 innych gmin z którymi ma podpisaną umowę na partycypację w kosztach utrzymania schroniska. Są to gminy: Głogówek, Gogolin, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Izbicko i Cisek. Gminy ponoszą koszty utrzymania zwierząt proporcjonalnie do ilości przyjętych psów z danej gminy do Schroniska, do czasu odbioru przez właściciela, nowego właściciela (adopcji) lub naturalnej śmierci.

Działalność schroniska finansowana jest w oparciu o środki gminne oraz darowizny. Prawie cała karma to darowizny - jedynym zakupem są witaminy oraz warzywa wzbogacające posiłek.

W schronisku pracuje 6 pracowników obsługi pracujących w pełnym wymiarze godzin. W pracy pomagają również wolontariusze (ciągle ich przybywa!). Praca wolontariuszy polega głównie na wyprowadzaniu psów na spacer oraz ich pielęgnacji. Wolontariuszem może zostać osoba, która skończyła 16 lat (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) oraz osoby pełnoletnie.

Jesteśmy pod opieką: